Politika privatnosti

Sledeći termini i uslovi regulišu svako korišćenje opskar.com veb sajta i sav sadržaj, usluge i proizvode koji su dostupni na ili preko veb sajta (uzeti zajedno, Vebsajt). Web stranica je u vlasništvu i pod upravom ops (“ops”). Web stranica se nudi podložno vašem prihvaćanju bez izmjene svih uvjeta i odredbi sadržanih ovdje i svih drugih operativnih pravila, pravila (uključujući, bez ograničenja, OPS-ove Politike privatnosti) i procedura koje se mogu objavljivati ​​s vremena na vrijeme na ovoj web-lokaciji OPS (kolektivno, "Sporazum").

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj Ugovor pre pristupa ili korišćenja veb sajta. Pristupanjem ili korištenjem bilo kojeg dijela web stranice, pristajete da postanete vezani uvjetima i odredbama ovog ugovora. Ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama ovog ugovora, onda ne možete pristupiti veb-sajtu niti koristiti usluge. Ako se ovi uslovi i odredbe smatraju ponudom od strane OPS-a, prihvatanje je izričito ograničeno na ove uslove. Web stranica je dostupna samo osobama starim najmanje 13 godina.

 • Vaš opskar.com račun i sajt. Ako napravite blog / sajt na Web stranici, vi ste odgovorni za održavanje sigurnosti vašeg računa i bloga, a vi ste u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju na računu i sve druge radnje poduzete u vezi sa blogom. Ne smijete opisivati ​​ili dodijeliti ključne riječi svom blogu na pogrešan ili nezakonit način, uključujući na način koji je namijenjen trgovanju na ime ili ugled drugih, a OPS može promijeniti ili ukloniti bilo koji opis ili ključnu riječ koju smatra neprikladnom ili nezakonitom, ili inače će izazvati OPS odgovornost. Morate odmah obavijestiti OPS o svakoj neovlaštenoj upotrebi vašeg bloga, vašeg računa ili bilo kojeg drugog kršenja sigurnosti. OPS neće biti odgovoran za bilo kakve radnje ili propuste od strane Vas, uključujući i bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat takvih radnji ili propusta.

 • Odgovornost saradnika. Ako upravljate blogom, komentarišete blog, postavljate materijal na veb-sajt, postavljate linkove na veb-sajt, ili na drugi način (ili dopuštate bilo kojoj trećoj strani da napravi) materijal dostupan putem veb-sajta (svaki takav materijal, "Sadržaj") ), Vi ste u potpunosti odgovorni za sadržaj i bilo kakvu štetu nastalu usled tog Sadržaja. To je slučaj bez obzira na to da li predmetni sadržaj predstavlja tekst, grafiku, audio datoteku ili kompjuterski softver. Stvaranjem sadržaja, izjavljujete i garantujete da:
 • preuzimanje, kopiranje i korišćenje sadržaja neće narušiti prava vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitu autorskih prava, patenata, zaštitnih znakova ili prava trgovačke tajne bilo koje treće strane;
 • ako vaš poslodavac ima prava na intelektualnu svojinu koju ste stvorili, imate (i) odobrenje vašeg poslodavca da objavljuje ili stavlja na raspolaganje sadržaj, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koji softver, ili (ii) osiguran od svog poslodavca odricanje od sva prava u ili na sadržaj;
 • u potpunosti ste poštovali sve licence nezavisnih proizvođača koji se odnose na sadržaj i učinili sve neophodne da uspešno prođete krajnjim korisnicima sve potrebne uslove;
  Sadržaj ne sadrži ili instalira nikakve viruse, crve, malver, trojanske konje ili druge štetne ili destruktivne sadržaje;
 • Sadržaj nije spam, nije proizveden na mašini ili slučajno i ne sadrži neetični ili neželjeni komercijalni sadržaj dizajniran da dovede promet na sajtove trećih strana ili da podstakne rangiranje pretraživača sajtova treće strane ili da dalje nezakonito postupa (npr. kao phishing) ili dovode u zabludu primaoca o izvoru materijala (kao što je prevara);
 • Sadržaj nije pornografski, ne sadrži pretnje niti podstiče nasilje prema pojedincima ili entitetima, a ne krši prava privatnosti ili reklamiranja bilo koje treće strane;
 • vaš blog se ne oglašava putem neželjenih elektronskih poruka kao što su spam linkovi na newsgroupovima, e-mail listama, drugim blogovima i web stranicama i sličnim neželjenim promotivnim metodama;
 • Vaš blog nije imenovan na način koji zavodi vaše čitatelje da misle da ste druga osoba ili kompanija. Na primer, URL ili ime vašeg bloga nije ime osobe koja nije vaša ili kompanija, osim vaše; i imate, u slučaju Sadržaja koji uključuje kompjuterski kod, tačno kategoriziranu i / ili opisanu vrstu, prirodu, upotrebu i efekte materijala, bez obzira da li je to zatraženo od OPS-a ili na neki drugi način.

Slanjem sadržaja OPS-u za uključivanje na vašu web-lokaciju, OPS-u dajete svjetsku, besplatnu i ne-ekskluzivnu licencu za reprodukciju, izmjenu, prilagođavanje i objavljivanje Sadržaja isključivo u svrhu prikazivanja, distribucije i promocije bloga . Ako izbrišete sadržaj, OPS će uložiti razumne napore da ga ukloni sa veb sajta, ali potvrđujete da keširanje ili upućivanje na sadržaj ne može biti odmah onemogućeno.

Bez ograničavanja bilo koje od tih izjava ili garancija, OPS ima pravo (mada ne i obavezu) da, prema sopstvenom nahođenju OPS-a (i) odbije ili ukloni bilo koji sadržaj koji, prema razumnom mišljenju OPS-a, krši bilo koju OPS politiku ili je na bilo koji način štetan ili neprihvatljiv, ili (ii) da prekine ili uskrati pristup i upotrebu vebsajta bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi iz bilo kog razloga, prema isključivom nahođenju OPS-a. OPS neće imati nikakvu obavezu da obezbijedi povrat svih uplaćenih iznosa. 3

 • Plaćanje i obnova.
  Opšti uslovi.
  Odabirom proizvoda ili usluge slažete se da ćete platiti OPS jednokratnu i / ili mjesečnu ili godišnju pretplatu naznačenu (dodatni uvjeti plaćanja mogu biti uključeni u druge komunikacije). Plaćanje pretplate će se naplaćivati ​​na osnovu pretplate na dan kada se prijavite za nadogradnju i pokriće korištenje te usluge za mjesečni ili godišnji period pretplate kao što je navedeno. Plaćanja se ne vraćaju.
  Automatsko obnavljanje.
  Osim ako ne obavijestite OPS prije isteka primjenjivog perioda pretplate da želite otkazati pretplatu, vaša pretplata će se automatski obnoviti i ovlašćujete nas da prikupimo tada važeću godišnju ili mjesečnu pretplatu za takvu pretplatu (kao i sve poreze) korišćenjem bilo koje kreditne kartice ili drugog platnog mehanizma koji imamo za vas. Nadogradnje se mogu otkazati u bilo kom trenutku slanjem vašeg zahtjeva OPS-u u pisanom obliku.

 • Usluge.
  Naknade; Plaćanje. Prijavljivanjem na račun usluge pristajete na plaćanje OPS-a primjenjivim naknadama za postavljanje i periodičnim naknadama. Primjenjive naknade će biti fakturisane počevši od dana kada su vaše usluge uspostavljene i prije korištenja takvih usluga. OPS zadržava pravo da izmeni uslove plaćanja i takse na trideset (30) dana prije pismenog obavještenja. Usluge možete poništiti u bilo koje vrijeme u roku od trideset (30) dana pisane obavijesti OPS podršci. Ako vaša usluga uključuje pristup prioritetnoj podršci za e-poštu. „Podrška putem e-pošte“ znači mogućnost da u bilo koje vrijeme (uz razumne napore od strane OPS-a da odgovori u roku od jednog radnog dana) podnese zahtjeve za pomoć tehničke podrške putem e-pošte u vezi korištenja VIP usluga. “Prioritet” znači da podrška ima prioritet nad podrškom za korisnike standardnih ili besplatnih opskar.com usluga. Sva podrška će biti pružena u skladu sa OPS standardnim uslugama, procedurama i politikama.

 • Odgovornost posjetilaca web stranice. OPS nije pregledao i ne može pregledati sav materijal, uključujući kompjuterski softver, postavljen na web stranicu, te stoga ne može biti odgovoran za sadržaj, upotrebu ili efekte tog materijala. Rukovanjem web stranicom, OPS ne predstavlja niti implicira da odobrava materijal koji je tamo objavljen ili da smatra da je takav materijal tačan, koristan ili neštetan. Vi ste odgovorni za preduzimanje mjera opreza kako biste zaštitili sebe i svoje računalne sisteme od virusa, crva, trojanskih konja i drugog štetnog ili destruktivnog sadržaja. Web stranica može sadržavati sadržaj koji je uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nepoželjan, kao i sadržaj koji sadrži tehničke netočnosti, tipografske pogreške i druge pogreške. Web stranica takođe može sadržavati materijal koji krši prava privatnosti ili publiciteta, ili krši intelektualno vlasništvo i druga vlasnička prava trećih lica, ili njihovo preuzimanje, kopiranje ili upotreba podliježu dodatnim uvjetima i odredbama, ili su navedeni ili neobjavljeni. OPS se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem od strane posjetitelja web stranice, ili od bilo kojeg preuzimanja od strane onih posjetitelja sadržaja koji su tamo objavljeni.

 • Sadržaj objavljen na drugim web stranicama. Nismo pregledali i ne možemo pregledati sav materijal, uključujući kompjuterski softver, koji je dostupan putem web-stranica i web-stranica na koje se povezuju opskar.com i koji vode na opskar.com. Vaša kompanija nema nikakvu kontrolu nad web-lokacijama i web-stranicama drugih proizvođača i nije odgovorna za njihov sadržaj ili njihovu upotrebu. Povezivanjem na web stranicu ili web stranicu koja nije kompanija, OPS ne predstavlja niti implicira da odobrava takvu web stranicu ili web stranicu. Vi ste odgovorni za preduzimanje mjera opreza kako biste zaštitili sebe i svoje računalne sisteme od virusa, crva, trojanskih konja i drugog štetnog ili destruktivnog sadržaja. OPS se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ne-ops web stranica i web stranica.

 • Kršenje autorskih prava i DMCA politike. Kako vaša kompanija traži od drugih da poštuju svoja prava intelektualne svojine, ona poštuje prava intelektualne svojine drugih. Ako smatrate da materijal koji se nalazi na ili povezan sa opskar.com krši vaša autorska prava, ohrabrujemo vas da obavijestite OPS u skladu sa OPS-ovim Pravilnikom o digitalnim autorskim pravima (DMCA). OPS će odgovoriti na sve takve obavijesti, uključujući i onako kako je potrebno ili prikladno, uklanjanjem materijala koji krši autorska prava ili onemogućavanjem svih veza na materijal koji krši autorska prava. OPS će prekinuti pristup i korištenje web-stranice posjetiocu ako je, u odgovarajućim okolnostima, posjetitelj odlučio da bude višestruki prekršitelj autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine OPS-a ili drugih. U slučaju takvog raskida, OPS neće imati obavezu da obezbedi povraćaj svih iznosa koji su prethodno plaćeni OPS-u.

 • Intelektualno vlasništvo. Ovaj Ugovor ne prenosi sa vaše kompanije na bilo koji OPS ili intelektualno vlasništvo treće strane, a sva prava, vlasništvo i interes za takvu imovinu će ostati (između strana) isključivo sa OPS-om. OPS, opskar.com, logotip opskar.com i svi drugi zaštitni znakovi, oznake usluga, grafike i logotipi koji se koriste u vezi s opskar.com ili web stranicom su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi OPS-a ili OPS-ovih davatelja licenci. Ostali zaštitni znakovi, oznake usluga, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa Internet stranicom mogu biti zaštitni znakovi drugih trećih strana. Vaše korištenje web-mjesta ne daje vam pravo ili licencu za reprodukciju ili na bilo koji drugi način koristiti OPS ili treće strane.

 • Oglasi. OPS zadržava pravo prikazivanja reklama na vašem blogu, osim ako ste kupili račun bez oglasa.

 • Attribution. OPS zadržava pravo da prikaže linkove za atribuciju kao što je „Blog na opskar.com“, autor teme i atribut fonta u podnožju bloga ili na traci sa alatkama.
  Partnerski proizvodi. Aktiviranjem partnerskog proizvoda (npr. Tema) od jednog od naših partnera, pristajete na uvjete pružanja usluge tog partnera. Možete da odustanete od njihovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku de-aktiviranjem partnerskog proizvoda.

 • Imena domena. Ako registrujete ime domena, koristite ili prenosite prethodno registrovani naziv domena, potvrđujete i slažete se da je korištenje naziva domena također podložno pravilima Internet korporacije za dodijeljena imena i brojeve (“ICANN”), uključujući i njihovo Prava i odgovornosti za registraciju.

 • Promene. OPS zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izmeni ili zameni bilo koji deo ovog Ugovora. Vaša je odgovornost da periodično proveravate ovaj Sporazum radi promena. Vaša kontinuirana upotreba ili pristup web-stranici nakon objavljivanja bilo kakvih izmjena ovog Ugovora predstavlja prihvaćanje tih promjena. OPS takođe može, u budućnosti, da ponudi nove usluge i / ili funkcije preko veb-sajta (uključujući i izdavanje novih alata i resursa). Takve nove značajke i / ili usluge podliježu uvjetima i odredbama ovog Ugovora.
  Raskid. OPS može prekinuti vaš pristup svim ili bilo kom delu Veb lokacije u bilo koje vreme, sa ili bez razloga, sa ili bez obaveštenja, odmah i na snazi. Ako želite da raskinete ovaj Ugovor ili vaš opskar.com račun (ako ga imate), možete jednostavno prekinuti korišćenje Veb lokacije. Bez obzira na gore navedeno, ako imate račun za plaćene usluge, takav račun može prekinuti samo OPS ako materijalno kršite ovaj Ugovor i ne uspijete da otklonite takvo kršenje u roku od trideset (30) dana od OPS obavijesti o tome; pod uslovom da, OPS može odmah raskinuti veb sajt kao deo opšteg isključenja naše usluge. Sve odredbe ovog Ugovora koje po svojoj prirodi preživljavaju prestanak važiće i nakon raskida, uključujući, bez ograničenja, vlasničke odredbe, odricanje od garancije, odšteta i ograničenja odgovornosti.

 • Odricanje od garancija. Sajt je obezbeđen "kao što jeste". OPS i njegovi dobavljači i ovlaštenici ovime se odriču svih jamstava bilo koje vrste, eksplicitnih ili implicitnih, uključujući, bez ograničenja, jamstva o mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenja. Ni vaša kompanija niti njeni dobavljači i davatelji licence ne daju nikakvu garanciju da će Web lokacija biti bez grešaka ili da će im pristup biti neprekidan ili neprekidan. Razumijete da preuzimate sa ili na drugi način dobijate sadržaj ili usluge putem web-lokacije na vlastitu diskreciju i rizik.

 • Ograničenje odgovornosti. Ni u kom slučaju OPS, njegovi dobavljači ili davaoci licenci neće biti odgovorni za bilo koji predmet ovog ugovora prema bilo kojem ugovoru, nemaru, strogoj odgovornosti ili drugoj pravnoj ili pravičnoj teoriji za: (i) bilo kakvu posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu; (ii) troškove nabavke za zamjenske proizvode ili usluge; (iii) za prekid upotrebe ili gubitak ili korupciju podataka; ili (iv) za bilo koje iznose koji premašuju naknade koje ste platili OPS-u po ovom ugovoru tokom dvanaest (12) mjesečnog perioda prije uzroka akcije. OPS ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu grešku ili kašnjenje zbog stvari izvan njihove razumne kontrole. Navedeno se ne primjenjuje u mjeri koja je zabranjena važećim zakonom.
  Opće zastupanje i jamstvo. Vi izjavljujete i garantujete da će (i) vaše korištenje web-mjesta biti strogo u skladu s OPS pravilima o privatnosti, s ovim Sporazumom i sa svim primjenjivim zakonima i propisima (uključujući bez ograničenja bilo koje lokalne zakone ili propise u vašoj zemlji, državi, gradu , ili drugim vladinim područjem, u vezi sa ponašanjem na mreži i prihvatljivim sadržajem, uključujući sve važeće zakone koji se odnose na prenos tehničkih podataka izvezenih iz Sjedinjenih Država ili zemlje u kojoj živite) i (ii) vaše korištenje web-lokacije neće narušiti ili zloupotrebe prava intelektualne svojine bilo koje treće strane.

 • Naknada štete. Slažete se da ćete obeštetiti OPS, njegove izvođače i njegovog davaoca licence, kao i njihove direktore, službenike, zaposlenike i agente, protiv svih potraživanja i troškova, uključujući i troškove advokata, koji proizilaze iz vašeg korišćenja web-lokacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše kršenje ovog Sporazuma.

 • Razno. Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni ugovor između OPS-a i Vas u vezi s predmetom ovog Ugovora, i mogu se mijenjati samo pisanim amandmanom koji je potpisao ovlašteni izvršni organ vaše kompanije, ili objavljivanjem revidirane verzije od strane Vaše kompanije. Osim u mjeri u kojoj je primjenjivo pravo, ako postoji, drugačije propisano, ovaj Ugovor, svaki pristup ili korištenje web-mjesta će biti regulirani zakonima države Kalifornije, SAD, isključujući odredbe o sukobu zakona, i odgovarajuće mjesto za svi sporovi koji proizlaze iz ili se odnose na bilo koji od istih će biti državni i federalni sudovi koji se nalaze u okrugu San Francisko, Kalifornija. Osim zahtjeva za sudsku ili pravičnu naknadu ili zahtjeve koji se odnose na prava intelektualne svojine (koja se mogu podnijeti u bilo kojem nadležnom sudu bez objavljivanja obveznice), svaki spor koji nastane po ovom Ugovoru će se konačno riješiti u skladu sa Općim pravilima o arbitraži Sudska arbitraža i usluga posredovanja, Inc (“JAMS”) od strane tri arbitra imenovana u skladu sa ovim Pravilima. Arbitraža će se održati u San Francisku, Kalifornija, na engleskom jeziku, a arbitražna odluka se može izvršiti u svakom sudu. Prevladavajuća strana u bilo kojoj radnji ili postupku za sprovođenje ovog Ugovora imaće pravo na troškove i advokatske naknade. Ako se bilo koji dio ovog Ugovora smatra nevažećim ili neprovedivim, taj dio će se tumačiti tako da odražava izvornu namjeru stranaka, a preostali dijelovi će ostati u punoj snazi ​​i učinku. Odricanje bilo koje strane od bilo kog termina ili uslova ovog Ugovora ili bilo koje povrede istog, u bilo kojoj instanci, neće odustati od takvog roka ili uslova ili bilo kakvog naknadnog kršenja istog. Možete dodijeliti svoja prava prema ovom Ugovoru bilo kojoj strani na koju pristaje i slaže se da će se pridržavati njenih odredbi i uvjeta; OPS može preneti svoja prava po ovom Ugovoru bez uslova. Ovaj Ugovor će biti obavezujući i koristit će se u korist stranaka, njihovih nasljednika i dozvoljenih ovlaštenja.