Politika privatnosti

Sledeći uslovi i odredbe regulišu svu upotrebu veb lokacije opskar.com i sav sadržaj, usluge i proizvodi dostupni na veb lokaciji ili preko nje (zajedno uzevši veb lokaciju). Web lokacija je u vlasništvu i kojom upravlja ops („ops“). Web stranica se nudi uz vaše prihvatanje bez izmjene svih ovdje sadržanih uvjeta i odredbi i svih ostalih operativnih pravila, politika (uključujući, bez ograničenja, OPS-ovu Politiku privatnosti) i procedura koje s vremena na vrijeme može objaviti OPS (zajednički, „Sporazum“).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj Ugovor pre pristupa ili korišćenja veb sajta. Pristupanjem ili korištenjem bilo kojeg dijela web stranice, pristajete da postanete vezani uvjetima i odredbama ovog ugovora. Ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama ovog ugovora, onda ne možete pristupiti veb-sajtu niti koristiti usluge. Ako se ovi uslovi i odredbe smatraju ponudom od strane OPS-a, prihvatanje je izričito ograničeno na ove uslove. Web stranica je dostupna samo osobama starim najmanje 13 godina.

 • Vaš opskar.com račun i sajt. Ako napravite blog / sajt na Web stranici, vi ste odgovorni za održavanje sigurnosti vašeg računa i bloga, a vi ste u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju na računu i sve druge radnje poduzete u vezi sa blogom. Ne smijete opisivati ​​ili dodijeliti ključne riječi svom blogu na pogrešan ili nezakonit način, uključujući na način koji je namijenjen trgovanju na ime ili ugled drugih, a OPS može promijeniti ili ukloniti bilo koji opis ili ključnu riječ koju smatra neprikladnom ili nezakonitom, ili inače će izazvati OPS odgovornost. Morate odmah obavijestiti OPS o svakoj neovlaštenoj upotrebi vašeg bloga, vašeg računa ili bilo kojeg drugog kršenja sigurnosti. OPS neće biti odgovoran za bilo kakve radnje ili propuste od strane Vas, uključujući i bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat takvih radnji ili propusta.

 

 • Odgovornost saradnika. Ako imate blog, komentarišete blog, objavljujete materijal na veb lokaciji, objavljujete veze na veb lokaciji ili na drugi način stavljate na raspolaganje (ili dopuštate bilo kojoj trećoj strani) materijal putem veb lokacije (bilo koji takav materijal, „Sadržaj“ ), Vi ste u potpunosti odgovorni za sadržaj i bilo kakvu štetu koja proizlazi iz tog Sadržaja. To je slučaj bez obzira na to predstavlja li predmetni sadržaj tekst, grafiku, audio datoteku ili računarski softver. Davanjem sadržaja na raspolaganje, izjavljujete i jamčite da:
 • preuzimanje, kopiranje i korišćenje sadržaja neće narušiti prava vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitu autorskih prava, patenata, zaštitnih znakova ili prava trgovačke tajne bilo koje treće strane;
 • ako vaš poslodavac ima prava na intelektualnu svojinu koju ste stvorili, imate (i) odobrenje vašeg poslodavca da objavljuje ili stavlja na raspolaganje sadržaj, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koji softver, ili (ii) osiguran od svog poslodavca odricanje od sva prava u ili na sadržaj;
 • u potpunosti ste poštovali sve licence nezavisnih proizvođača koji se odnose na sadržaj i učinili sve neophodne da uspešno prođete krajnjim korisnicima sve potrebne uslove;
  Sadržaj ne sadrži ili instalira nikakve viruse, crve, malver, trojanske konje ili druge štetne ili destruktivne sadržaje;
 • Sadržaj nije spam, nije proizveden na mašini ili slučajno i ne sadrži neetični ili neželjeni komercijalni sadržaj dizajniran da dovede promet na sajtove trećih strana ili da podstakne rangiranje pretraživača sajtova treće strane ili da dalje nezakonito postupa (npr. kao phishing) ili dovode u zabludu primaoca o izvoru materijala (kao što je prevara);
 • Sadržaj nije pornografski, ne sadrži pretnje niti podstiče nasilje prema pojedincima ili entitetima, a ne krši prava privatnosti ili reklamiranja bilo koje treće strane;
 • vaš blog se ne oglašava putem neželjenih elektronskih poruka kao što su spam linkovi na newsgroupovima, e-mail listama, drugim blogovima i web stranicama i sličnim neželjenim promotivnim metodama;
 • vaš blog nije imenovan na način koji čitatelje dovodi u zabludu da misle da ste druga osoba ili kompanija. Na primjer, URL ili ime vašeg bloga nije ime osobe koja nije vaša ili kompanije koja nije vaša; a vi ste, u slučaju Sadržaja koji uključuje računarski kôd, tačno kategorizirali i / ili opisali vrstu, prirodu, upotrebu i učinke materijala, bilo da to OPS zatraži ili na neki drugi način.

Slanjem sadržaja OPS-u za uključivanje na vašu web-lokaciju, OPS-u dajete svjetsku, besplatnu i ne-ekskluzivnu licencu za reprodukciju, izmjenu, prilagođavanje i objavljivanje Sadržaja isključivo u svrhu prikazivanja, distribucije i promocije bloga . Ako izbrišete sadržaj, OPS će uložiti razumne napore da ga ukloni sa veb sajta, ali potvrđujete da keširanje ili upućivanje na sadržaj ne može biti odmah onemogućeno.

Bez ograničavanja bilo koje od tih izjava ili garancija, OPS ima pravo (iako ne i obavezu) da, prema isključivom nahođenju OPS-a (i) odbije ili ukloni bilo koji sadržaj koji, prema razumnom mišljenju OPS-a, krši bilo koju OPS-ovu politiku ili je na bilo koji način štetan ili neprikladan, ili (ii) ukinuti ili uskratiti pristup i upotrebu Veb lokacije bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi iz bilo kog razloga, prema isključivom nahođenju OPS-a. OPS neće biti dužan povratiti sve prethodno plaćene iznose.3

 • Plaćanje i obnova.
  Opšti uslovi.
  Odabirom proizvoda ili usluge slažete se da ćete platiti OPS jednokratnu i / ili mjesečnu ili godišnju pretplatu naznačenu (dodatni uvjeti plaćanja mogu biti uključeni u druge komunikacije). Plaćanje pretplate će se naplaćivati ​​na osnovu pretplate na dan kada se prijavite za nadogradnju i pokriće korištenje te usluge za mjesečni ili godišnji period pretplate kao što je navedeno. Plaćanja se ne vraćaju.
  Automatsko obnavljanje.
  Osim ako ne obavijestite OPS prije isteka primjenjivog perioda pretplate da želite otkazati pretplatu, vaša pretplata će se automatski obnoviti i ovlašćujete nas da prikupimo tada važeću godišnju ili mjesečnu pretplatu za takvu pretplatu (kao i sve poreze) korišćenjem bilo koje kreditne kartice ili drugog platnog mehanizma koji imamo za vas. Nadogradnje se mogu otkazati u bilo kom trenutku slanjem vašeg zahtjeva OPS-u u pisanom obliku.

 

 • Usluge.
  Naknade; Plaćanje. Registracijom za račun Usluga pristajete na plaćanje OPS-a važećih naknada za postavljanje i redovnih naknada. Naplaćene naknade naplaćivat će se od dana uspostavljanja vaših usluga i prije korištenja takvih usluga. OPS zadržava pravo promjene uslova plaćanja i naknada trideset (30) dana prije pismenog obavještavanja. Usluge možete otkazati u bilo koje vrijeme u roku od trideset (30) dana pismenim obavještenjem OPS podrške. Ako vaša usluga uključuje pristup prioritetnoj podršci putem e-pošte. „Podrška putem e-pošte“ znači mogućnost podnošenja zahtjeva za pomoć tehničke podrške putem e-pošte u bilo koje vrijeme (uz razumne napore OPS-a da odgovori u roku od jednog radnog dana) u vezi sa korištenjem VIP usluga. „Prioritet“ znači da podrška ima prioritet nad podrškom za korisnike standardnih ili besplatnih usluga opskar.com. Sva podrška će se pružati u skladu sa OPS standardnim praksama usluga, procedurama i politikama.

 

 • Odgovornost posjetitelja web stranice. OPS nije pregledao i ne može pregledati sav materijal, uključujući računarski softver, objavljen na web lokaciji, te stoga ne može biti odgovoran za sadržaj, upotrebu ili efekte tog materijala. Korištenjem web stranice, OPS ne predstavlja ili implicira da odobrava tamo objavljeni materijal ili da vjeruje da je takav materijal tačan, koristan ili neškodljiv. Odgovorni ste za preduzimanje mjera predostrožnosti kako biste zaštitili sebe i svoj računarski sistem od virusa, crva, trojanskih konja i drugog štetnog ili destruktivnog sadržaja. Web lokacija može sadržavati uvredljiv, nepristojan ili na bilo koji drugi način neprikladan sadržaj, kao i sadržaj koji sadrži tehničke netačnosti, tipografske greške i druge greške. Web lokacija takođe može sadržavati materijal koji krši prava na privatnost ili publicitet ili krši intelektualno vlasništvo i druga vlasnička prava trećih strana, ili čije je preuzimanje, kopiranje ili upotreba podložno dodatnim uslovima, navedenim ili nenavedenim. OPS se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu koja nastane upotrebom posjetitelja web stranice ili bilo kakvog preuzimanja tih postova od strane tih posjetitelja.

 

 • Sadržaj objavljen na drugim web stranicama. Nismo pregledali i ne možemo pregledati sav materijal, uključujući kompjuterski softver, koji je dostupan putem web-stranica i web-stranica na koje se povezuju opskar.com i koji vode na opskar.com. Vaša kompanija nema nikakvu kontrolu nad web-lokacijama i web-stranicama drugih proizvođača i nije odgovorna za njihov sadržaj ili njihovu upotrebu. Povezivanjem na web stranicu ili web stranicu koja nije kompanija, OPS ne predstavlja niti implicira da odobrava takvu web stranicu ili web stranicu. Vi ste odgovorni za preduzimanje mjera opreza kako biste zaštitili sebe i svoje računalne sisteme od virusa, crva, trojanskih konja i drugog štetnog ili destruktivnog sadržaja. OPS se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ne-ops web stranica i web stranica.

 

 • Kršenje autorskih prava i DMCA politika. Kako vaše preduzeće traži od drugih da poštuju njegova prava na intelektualno vlasništvo, ono poštuje i prava drugih na intelektualno vlasništvo. Ako smatrate da materijal koji se nalazi na opskar.com ili ga na njega krši krši vaša autorska prava, preporučujemo vam da obavijestite OPS u skladu s OPS-ovom politikom Zakona o digitalnim autorskim pravima (DMCA). OPS će odgovoriti na sve takve obavijesti, uključujući prema potrebi ili prikladnim uklanjanjem materijala koji krši autorska prava ili onemogućavanjem svih veza do materijala koji krši autorska prava. OPS će ukinuti pristup i upotrebu web stranice posjetitelju ako se, u odgovarajućim okolnostima, utvrdi da je posjetitelj opetovano krši autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva OPS-a ili drugih. U slučaju takvog raskida, OPS neće biti dužan povratiti sve iznose koji su prethodno plaćeni OPS-u.

 

 • Intelektualno vlasništvo. Ovaj ugovor ne prenosi sa vašeg preduzeća na vas bilo kakvu OPS ili intelektualnu svojinu treće strane, a sva prava, vlasništvo i udjeli u takvoj imovini i na takvu imovinu ostaju (kao između strana) isključivo na OPS-u. OPS, opskar.com, logotip opskar.com i svi drugi zaštitni znakovi, zaštitni znakovi, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa opskar.com ili Web lokacija zaštitni su znaci ili registrovani zaštitni znaci OPS-a ili izdavača licence OPS-a. Ostali zaštitni znakovi, zaštitni znakovi, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa Veb stranicom mogu biti zaštitni znakovi drugih trećih strana. Vaša upotreba Veb lokacije ne daje vam pravo ili licencu za reprodukciju ili upotrebu bilo kog zaštitnog znaka OPS ili nezavisnih proizvođača.

 

 • Oglasi. OPS zadržava pravo prikazivanja reklama na vašem blogu, osim ako ste kupili račun bez oglasa.

 

 • Pripisivanje. OPS zadržava pravo prikazivanja veza za atribuciju, kao što su „Blog na opskar.com“, autor teme i pripisivanje fontova u podnožju vašeg bloga ili na traci s alatima.
  Partnerski proizvodi. Aktiviranjem partnerskog proizvoda (npr. Teme) od jednog od naših partnera pristajete na uslove usluge tog partnera. U bilo kojem trenutku možete isključiti njihove uvjete usluge deaktiviranjem partnerskog proizvoda.

 

 • Imena domena. Ako registrujete ime domene, koristeći ili prenoseći prethodno registrovano ime domene, potvrđujete i slažete se da je upotreba imena domene takođe podložna politikama Internet korporacije za dodijeljena imena i brojeve („ICANN“), uključujući njihove Prava i odgovornosti za registraciju.

 

 • Promene. OPS zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izmeni ili zameni bilo koji deo ovog Ugovora. Vaša je odgovornost da periodično proveravate ovaj Sporazum radi promena. Vaša kontinuirana upotreba ili pristup web-stranici nakon objavljivanja bilo kakvih izmjena ovog Ugovora predstavlja prihvaćanje tih promjena. OPS takođe može, u budućnosti, da ponudi nove usluge i / ili funkcije preko veb-sajta (uključujući i izdavanje novih alata i resursa). Takve nove značajke i / ili usluge podliježu uvjetima i odredbama ovog Ugovora.
  Raskid. OPS može ukinuti vaš pristup cijelom ili bilo kojem dijelu web stranice u bilo koje vrijeme, sa ili bez razloga, sa ili bez najave, stupa na snagu odmah. Ako želite raskinuti ovaj ugovor ili svoj račun opskar.com (ako ga imate), možete jednostavno prekinuti upotrebu web stranice. Bez obzira na prethodno navedeno, ako imate račun za plaćene usluge, OPS ga može ukinuti samo ako materijalno prekršite ovaj Ugovor i ne uspijete izliječiti takvo kršenje u roku od trideset (30) dana od obavijesti OPS-a o tome; pod uslovom da OPS može odmah ukinuti web stranicu kao dio općeg isključivanja naše usluge. Sve odredbe ovog Sporazuma koje bi po svojoj prirodi trebale preživjeti raskid preživjet će prestanak, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje garancije, naknadu štete i ograničenja odgovornosti.

 

 • Izjava o garancijama. Web stranica se pruža "takva kakva je". OPS i njegovi dobavljači i davaoci licence ovime se odriču svih garancija bilo koje vrste, izričitih ili podrazumijevanih, uključujući, bez ograničenja, garancije prodajnosti, podobnosti za određenu svrhu i nekršenja. Ni vaša kompanija, ni njeni dobavljači i davaoci licenci ne daju garancije da će Internet stranica biti bez grešaka ili da će joj pristup biti kontinuiran ili neprekinut. Razumijete da preuzimate ili na drugi način pribavljate sadržaj ili usluge putem web stranice po vlastitom nahođenju i riziku.

 

 • Ograničenje odgovornosti. Ni u kom slučaju OPS, njegovi dobavljači ili davaoci licenci neće biti odgovorni za bilo koji predmet ovog ugovora prema bilo kojem ugovoru, nemaru, strogoj odgovornosti ili drugoj pravnoj ili pravičnoj teoriji za: (i) bilo kakvu posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu; (ii) troškove nabavke za zamjenske proizvode ili usluge; (iii) za prekid upotrebe ili gubitak ili korupciju podataka; ili (iv) za bilo koje iznose koji premašuju naknade koje ste platili OPS-u po ovom ugovoru tokom dvanaest (12) mjesečnog perioda prije uzroka akcije. OPS ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu grešku ili kašnjenje zbog stvari izvan njihove razumne kontrole. Navedeno se ne primjenjuje u mjeri koja je zabranjena važećim zakonom.
  Opće zastupanje i jamstvo. Vi izjavljujete i garantujete da će (i) vaše korištenje web-mjesta biti strogo u skladu s OPS pravilima o privatnosti, s ovim Sporazumom i sa svim primjenjivim zakonima i propisima (uključujući bez ograničenja bilo koje lokalne zakone ili propise u vašoj zemlji, državi, gradu , ili drugim vladinim područjem, u vezi sa ponašanjem na mreži i prihvatljivim sadržajem, uključujući sve važeće zakone koji se odnose na prenos tehničkih podataka izvezenih iz Sjedinjenih Država ili zemlje u kojoj živite) i (ii) vaše korištenje web-lokacije neće narušiti ili zloupotrebe prava intelektualne svojine bilo koje treće strane.

 

 • Naknada štete. Pristajete na naknadu štete i držanje bezazlenog OPS-a, njegovih dobavljača i davatelja licence i njihovih odgovarajućih direktora, službenika, zaposlenih i agenata od i protiv bilo kojih i svih zahtjeva i troškova, uključujući advokatske naknade, koji proizlaze iz vaše upotrebe web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše kršenje ovog sporazuma.

 

 • Razno. Ovaj ugovor predstavlja cjelokupni sporazum između OPS-a i vas u vezi s predmetom ovog ugovora i on se može izmijeniti samo pismenim amandmanom koji je potpisao ovlašteni izvršni direktor vašeg preduzeća ili objavljivanjem revidirane verzije od strane vašeg preduzeća. Osim u mjeri u kojoj mjerodavni zakon, ako postoji, ne predviđa drugačije, ovaj Ugovor, svaki pristup ili korištenje web stranice uređivat će se zakonima države Kalifornija, SAD, isključujući njene kolizijske odredbe i odgovarajuće mjesto za održavanje bilo koji spor koji proizilazi iz bilo kojeg istog ili se odnosi na njega bit će državni i savezni sudovi smješteni u okrugu San Francisco u Kaliforniji. Osim zahtjeva za sudsku ili pravnu olakšicu ili zahtjeva u vezi s pravima intelektualnog vlasništva (koji se mogu pokrenuti pred bilo kojim nadležnim sudom bez polaganja obveznice), svi sporovi nastali na osnovu ovog sporazuma konačno će se riješiti u skladu s Opsežnim pravilima arbitraže Sudsku službu za arbitražu i posredovanje, Inc. („JAMS“) od strane tri arbitra imenovana u skladu s tim pravilima. Arbitraža će se održati u San Franciscu, u Kaliforniji, na engleskom jeziku, a arbitražna odluka može se izvršiti na bilo kojem sudu. Preovlađujuća strana u bilo kojoj radnji ili postupku za provođenje ovog sporazuma imaće pravo na troškove i advokatske troškove. Ako se bilo koji dio ovog Ugovora smatra nevaljanim ili neprovedivim, taj će se dio tumačiti kao odraz prvobitne namjere strana, a preostali dijelovi će ostati na snazi ​​i na snazi. Odricanje bilo koje strane od bilo kojeg termina ili uslova ovog Sporazuma ili bilo koje njegove povrede, ni u jednom slučaju, neće se odreći takvog uslova ili uslova ili bilo koje kasnije kršenje istog. Možete dodijeliti svoja prava prema ovom Ugovoru bilo kojoj strani koja pristane i slaže se da će se pridržavati njegovih odredbi i uslova; OPS može dodijeliti svoja prava iz ovog sporazuma bez uslova. Ovaj sporazum će biti obavezujući i osigurat će u korist strana, njihovih nasljednika i dozvoljenih ustupaka.